Tin tức
Ngày đăng: 19/10/2016 08:17:00 Lần xem: 1381
Phòng nghỉ HomeStay CatCat SaPa

Chúng tôi có 7 phòng riêng cho 2 người và 1 phòng sàn cho 30 người

Để đặt được dịch vụ tốt nhất

13077001_340183509648743_7289626618821528882_n


Xem thêm:

Phòng nghi loại 1